Privacy Policy

/Privacy Policy
Privacy Policy2020-04-02T15:54:48+00:00

מדיניות החנות

תנאים אלו חלים על האתר www.webaviv.co.il על ידי כל מבקרי האתר. בנוסף, תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין הגולשת כגולש המבקר באתר ("גולש" או "מבקר")ת וגם  Yael Lasry)  וגם/או גופים קשורים (באופן קולקטיבי מקשור ל "Yael Lasry","אנחנו" או "שלנו") ("webaviv.co.il " להלן "האתר"). בשימוש באתר, הנך מקבל את תנאי השימוש ולציית לכל הסכם השימוש ולהרחבותיו וסייגיו. לכן, אנו מבקשים ממך לקרוא את תנאי השימוש אלו בזהירות לפני חווית השימוש באתר. חשוב לנו לציין שהסכמים אלו אינם יוצרים יחסים סודיים בין הצדדים.

שימושכם באתר כפופים למדיניות הפרטיות שלנו. לכן, אנא קראו את מדיניות הפרטיות בזהירות רבה טרם שימוש באתר. במקרה שיוצר קונפליקט בהוראות אלו כחלק מתנאי שימוש אלו או כחלק ממדיניות הפרטיות, ההוראות המתייחסות למדיניות הפרטיות יחולו.

במידה והנכם גרים במדינה באיחוד האירופאי, תנאים אלו חלים ביניכם לבין Yael Lasry. תחת הסכם זה, מוצרים ו/או שירותים יישלחו דרך Yael Lasry, תלוי בשיטת התשלום לרכישת המוצרים ו/או השירותים. במידה והנכם גרים בכל מדינה אחרת, תנאים אלו ביניכם לבין Yael Lasry, וכל מוצר ו/או שירות יישלחו על ידי Yael Lasry באופן ישיר

1. הסכם לתנאי השימוש בשירותי האתר וסייגיהם

בכל שימוש או גישה במישרין או בעקיפין לאתר Webaviv.co.il , הנכם כפופים לתנאי השימוש, ולכל תיקון המתווסף מפעם לפעם עם או בלי עדכון המשתמש. בנוסף, במידה והנכם משתמשים בשירות מיוחד או המסופק על ידי Webaviv.co.il, המשתמש יהיה כפוף לכל חוק או קווים מנחים המוגדרים לשירותים אלה, והם מהווים חלק מתוך תנאי השימוש. אנא קראו את מדיניות הפרטיות באתר, אשר מאחד תנאים אלו כחלק מתנאי השימוש באתר.

2.שירותי webaviv.co.il

Webaviv.co.il והשירותים המסופקים למשתמשים בעזרת Webaviv.co.il ניתנים כצורת "AS IS". הנכם מסכימים לכך ש- Webaviv.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק תנאי כזה או אחר השייך ל- Webaviv.co.il ושירותים המסופקים על ידיה, בנוסף להסרת המידע שהמשתמש מזין, באופן זמני או באופן קבוע, בכל זמן, וללא התראה מוקדמת וללא כל חבות כלפי המשתמש. Webaviv.co.il לא תיקח אחריות בכל עת על הסרת מידע, כשל באחסון המידע אשר התקבל מצד המשתמש, חוסר דיוק של מידע, או מידע לא יאה.

3.אחריות המשתמש וחובות ההרשמה

על מנת לבצע שימוש באתר Webaviv.co.il או חלקים ממנו, הנכם עלולים להידרש להירשם לפתיחת חשבון משתמש באתר Webaviv.co.il; במקרה כזה, הנכם מסכימים לספק מידע אמין כאשר הנכם מתבקשים, בנוסף – במידה ויידרש גיל מינימלי על מנת לפתוח חשבון משתמש – הנכם מצהירים שאתם אכן בגיל המתאים. בעת ההרשמה לחשבון, הנכם מסכימים באופן מפורש לתנאי השימוש באתר, כולל כל סייג או תיקון הנעשים על ידי Webaviv.co.il ומופצים בהסכם זה.

4. מדיניות פרטיות

נתוני הרישום ומידע אישי אחר באתר עשוי להיאסף בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות של Webaviv.co.il.

5. מדיניות החזרים

אם מסיבה כלשהי אינכם מרוצים מרכישתכם, אנא צרו עמנו קשר בכתובת המייל mylittlefactory@gmail.com  זמן ההחלפה או הזיכוי אורך כ- 14 ימים לכל היותר. המוצרים חייבים להיות במצבם המקורי, לא ניזוקו וצריכות להיות עם התגים המקוריים מחוברים למוצר.

6. התנהלות המשתמש

הנכם מסכימים לכך שכל המידע או האינפורמציה מכל סוג שהוא, אם בכתב, תוכנה, קוד, מוזיקה או צליל, תמונות או עיצוב, וידיאו או חומרים אחרים ("תכנים"), ברשות פרטית או ציבורית, יהיו תחת אחריות בלעדית של המשתמש המספק את המידע הנ"ל, או באחריות בעל החשבון. הנכם מסכימים לכך ש – Webaviv.co.il יכולה לחשוף את המשתמש באתר למידע מעורר סלידה או פוגעני. Webaviv.co.il לא יהיו אחראים על המשתמש בכל צורה שהיא לגבי כל תוכן המוצג באתר Webaviv.co.il, ולא עבור כל שגיאה או מידע חסר

על ידי השימוש באתר Webaviv.co.il או כל שימוש המסופק על ידיו, הנכם מסכימים במפורש לתנאים אלו:

(a) המשתמש לא יספק מידע או ינהג בדרך אשר מתפרשת בדרכים אלו: לא חוקית משפטית; לא חוקית פלילית;מאיימת; פוגענית; מעליבה; מטרידה; המתפרשת כהתגנבות; שעלולה לגרום לנזק; משמיצה; שיש בדרך זו הוצאת דיבה; וולגרית; מגונה; תקיפה;

(b) המשתמש לא יתחזה או יסלף את זהותו לאדם אחר; המשתמש לא יזייף או יסתיר או יטען לזהות אחרת בכל מידע שהמשתמש יספק;

(c) המשתמש לא יאסוף או יאגור על מידע על המשתמשים האחרים באתר;

(d) המשתמש לא יספק, ולא ישתמש בשירותי Webaviv.co.il לצורכי פרסום, או בכל דרך שתגרום לדואר זבל, ספאם, מכתבי שרשרת, הונאות פירמידה, או כל צורת פרסום לא מורשת או מסחרית; המשתמש לא יבצע כל שימוש באתר Webaviv.co.il או שירותיו על מנת לקדם או לפתח כל שירות או תוכן ללא אישור בכתב מטעם Webaviv.co.il טרם הפרסום;

(e) המשתמש לא יספק כל תוכן העלול לגרום ל- Webaviv.co.il להיות בחזקת חשד לפלילים או נזיקין, או אשר עלול לעבירה על החוק במדינה או במדינה אחרת, כולל – אבל לא מוגבל ל—חוקים המתייחסים לזכויות יוצרים, סימני היכר, פטנטים, או סודות מסחר.

7. הגשת התכנים באתר Webaviv.co.il

על ידי השימוש ומסירת פרטים ל- Webaviv.co.il:

(a) המשתמש מסכים למסור מידע ל- ,Webaviv.co.il ללא תמורה, באופן תמידי, ואי שימוש בזכויות יוצרים וברישיונם (כולל זכויות מוסריות או זכויות אחרות.) בכל צורה, הצגה, לשעתק, לשנות, לעבד, לפרסם, להפיץ, להציג, לקדם, לשמש בארכיון, לתרגם, וליצור עבודה זהה הנגזרת מזכויות האתר או מאוסף התכנים, בכלל או בחלק של רישיון זה, חל בכל צורת מדיה או טכנולוגית הידועה עד לכתיבת מילים אלו ולאחריה;

(b) המשתמש מתחייב להציג מידע חוקי, מוסרי, העומד בזכויות הנ"ל בהתאם לדרישת Webaviv.co.il ובהתאם לרישיון השימוש המצוין בסעיף מספר 7;

(c)בשימוש באתר זה הנכם מודעים ומסכימים ש- Webaviv.co.il תחזיק בזכות (אך לא מתחייבת), יכולה לשקול, לסרב לפרסם, אם להסיר או לחסום גישה לכל תוכן שהמשתמש יספק, בכל זמן ומכל סיבה, עם או בלי הודעה מוקדמות.

8. שגיאות דפוס

Webaviv.co.il שואפת לספק את המידע המדויק ביותר ואת המידע בהקשרי התמחור, שגיאות בנושאי מחירים או דפוס עלולים להתרחש. Webaviv.co.il אינה יכולה להתחייב למחירי המוצרים עד לאחר שבוצעה הרכישה. במידה ומוצר מתומחר במחיר הלא נכון או מתקבל מידע שגוי בעקבות שגיאת תמחור או בעת הוספת המידע על המוצר, ל- Webaviv.co.il תהא הזכות הבלעדית לשקול, לסרב או לבטל כל משלוח המקושר לפריט השגוי. במידה ומוצר מתומחר לא נכון, Webaviv.co.il יכולה לשקול ליצור עם המשתמש קשר ולהדריך כיצד לבטל את ההזמנה וליידע את המשתמש על כל ביטול.

9.תמחור במטבעות שונים

תמחור המוצרים הנמכרים על ידי Webaviv.co.il מבוססים ומחושבים לפי שער השקל הישראלי (ILS). המחירים המוצגים במטבעות שונים הינם מומרים בהתאם לשער השקל בזמן המעודכן לשער יציג זה. בעקבות תנודות ערכי המטבע, מחירים המוצגים במטבע שאינו שקל ישראלי. ובערכים של מטבע אחר, השונה בדף המוצר, עלול שלא להיות מעודכן. ישנם חלקים באתר שאינם מוצגים על פי מטבע השקל. ערכי המטבע עלולים להיות לא מדויקים, אך לא מוגבלים לדגלי פרסום (באנר), דפי קידום אתרים, וכל מידע בדפי קטגוריית המוצרים. המחיר מוצג באופן יחיד לכל מוצר בדף המוצר, ללא קשר לערך המטבע, מחיר המוצר הנוכחי אותו תבחר לרכוש ישולם ל- Webaviv.co.il, וללא קשר לעלות המשלוח.

10.פיצוי

המשתמש מסכים לפצות את Webaviv.co.il וגורמים המקושרים לחברת Webaviv.co.il, נציגים, חברות בת, סניפים, צדדים קשורים, פקידים, דירקטורים, שכירים, סוכנים, קבלנים עצמאיים, פרסומאים, שותפים וחברות מותג, לכל טענה או דרישה, הכוללים הוצאות משפטיות הגיוניות, שעלולות להיות מחויבות על ידי גורם צד שלישי, הנובעים מהתנהלות או קשר עם האתר Webaviv.co.il או שירותים מטעם האתר, כל אספקת מידע מטעם המשתמש באתר, כל הפרה של משתמש באתר של תנאי השימוש באתר, או כל הפרה הנעשית על ידי המשתמש הפוגעים במשתמש אחר.

11. כתב ויתור על אחריות

הנכם מבינים ומסכימים שכל שימוש באתר WEBAVIV.CO.IL מסירה כל אחריות מכל צורה הן במפורש והן במרומז, כולל אבל לא מוגבל לסחורה והתאמה אישית וכל אי-הפרה.

WEBAVIV.CO.IL אינה לוקחת אחריות, באופן מרומז או מפורש, בהתייחסות לכל חלק באתר, לכל חסינות משגיאות, חסינות מווירוסים, זמינות, אבטחה, דיוק, אמינות, מכל סוג או הבטחה. וגם ללא התחייבות לכך שהתכנים מאובטחים והן להורדה. הנכם מבינים ומסכימים שחברת WEBAVIV.CO.IL לא לוקחת אחריות על אף משתמש וגם לא שירותי האתר או התייעצות מקצועית מטעמם או כל מידע נוסף אשר יתקבל דרך WEBAVIV.CO.IL שימוש במידע זה הינו באחריות המשתמש בלבד, וחברת WEBAVIV.CO.IL לא תישא באחריות בשום אופן.

חלק מהסמכויות המשפטיות עלולות שלא לאשר או להסתייג מהאחריות המשתמעת, במקרים מסוימים ההצהרות המצוינות למעלה עלול שלא להיות מוכלות למשתמש באשר לאחריות המשתמעת; תנאי השימוש ומדיניות האתר נשארים כמו שהם והנם תקפים וחובה לאכוף אותם.

12.הגבלת אחריות

המשתמש מבין ומסכים לכך שעורכי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר , עקיף, מיוחד, מקרי, בעל תוצאות או עונשיים; זה כולל אבל לא מגביל לנזקים כספיים, רצון טוב, שימוש במידע, או כל הפסד מוחשי (אפילו אם WEBAVIV.CO.IL ייעצה וממקרה זה נבע סיכוי לכל נזק מסוים), כתוצאה (I) משימוש בשירותים או אי יכולת להשתמש בשירותים, (II) עלויות של רכישת סחורה חלופית ו/או שירותים כתוצאה מרכישה או עסקה שבוצעה, (III) גישה בלתי מורשית או שינויים במידע שנמסר, (IV) שימוש בצד שלישי או התייחסות מגורם צד שלישי בשימוש בשירותים, או (V) כל עניין הנוגע לשירותי החברה.

בחלק מתחומי השיפוט, אין היא רשאית להגביל באחריות, לכן, במקרים כאלו האחריות אינה חלה על המשתמש.

13.שמירה על זכויות

Webaviv.co.il שומרת את כל הזכויות לעצמה, הכוללים אך לא מגבילים כל זכות יוצרים, סימני פרסום, פטנטים, סודות מסחר, וכל קניין אשר Webaviv.co.il עלולה להשתמש בהקשר לאתר Webaviv.co.il, כל תוכן, כל מוצר או שירות שתספק החברה. השימוש בזכויות Webaviv.co.il או רכושה, מצריך אישור בכתב מטעם Webaviv.co.il. על ידי כך שהחברה מנגישה את שירותיה למשתמשים, Webaviv.co.il לא תספק במרומז או במפורש כל רישיון או זכות מטעמם החברה, למשתמש לא הזכות לבצע שימוש לצרכים פרסומיים בעזרת האתר Webaviv.co.il או כל שירות מטעמה ללא אישור בכתב.

14.התראת הפרת זכויות יוצרים

במידה והמשתמש מאמין שבוצע כל שימוש בקניינו העלול להיחשב מבחינת המשתמש כהפרת זכויות יוצרים הן פיזית והן רוחנית, יש ליצור קשר עם נציג מטעם Webaviv.co.il בעזרת המיילmylittlefactory@ gmail.com

15.מידע שונה

(i) במידה וקיימת סתירה בין מדיניות האתר לבין חקיקה משפטית אשר נחקקה על ידי בית המשפט או סמכות שיפוטית, הפסיקה תהיה בהתאם לכוונה המקורית בין הצדדים בהתאם לחוק עזר, ושאר תנאי השימוש באתר יישארו תקפים; (ii) כישלון של כל אחד מהצדדים לתבוע כל זכות תחת מדיניות השימוש באתר זו, לא ייחשב כוויתור של אותו הצד על זכות זו, והזכות האמורה תישאר בכוחה המלא ובהשפעתה כבתחילה.(iii) הנכם מקבלים את התנאי לכך שכל תביעה או עילה בנוגע ל- Webaviv.co.il או מספק הנותן שירות מטעמה חייבת להיות מוגשת בטווח זמן של עד שנה (1) אחת לאחר פרק זמן זה כל תביעה או עילה שהועלתה, או תביעה או עילה שנאמרה בעל פה תהיה מבוטלת באופן סופי, ללא זכות לחקיקה נגדית; (iv) Webaviv.co.il עלולה לשנות את זכויותיה וחובותיה תחת תנאי השימוש באתר; במקרה כזה, Webaviv.co.il תוכל לשנות את כל התחייבויות העתידיות בנושא זה.

דילוג לתוכן